Fibromyalgi

Behandling på Santa Monica

På Santa Monica har vi en stor bredd av behandlingsmöjligheter och det är alltid i mötet mellan patienten och vår medicinskt ansvariga läkare som beslut tas om vilka behandlingar som är aktuella för varje individ. Vi har haft goda resultat av våra behandlingar vid olika smärttillstånd, inte minst vid fibromyalgi. Just möjligheten att skräddarsy den behandling som är mest lämplig för varje individ, och den stora bredden på tillgängliga terapier, samt helhetssynen på hela människan, snarare än endast fokus på symtomen, är förmodligen nyckeln till framgång vid diagnosen fibromyalgi.

Prof. i immunologi Vera Stejskal, tandläkaren Karin Öckert mfl. har i en studie bland fibromyalgipatienter hittat samband mellan metaller och inflammation. De säger att metallallergi är vanligt hos denna patientkategori men även hos de med andra problem i bindväv samt reumatiska besvär. Se länk till studie här intill. Vi på Santa Monica kan erbjuda både tungetmallanalyser och tungmetallavgiftning. Det är bara att kontakta vår personal om du vill ha rådgivning.

Läs också under rubriken smärta och värk där vi skriver om andra orsaker bakom smärta som också kan gälla för fibromyalgipatienter. Det vikgtiga är att göra en individuell utredning av orsaken bakom problematiken.

Fakta om fibromyalgi

Fibromyalgi är ett tillstånd som funnits länge men som accepterats som sjukdom först på 80-talet. Ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv.

Fibromyalgi är en kriteriediagnos och det finns idag internationellt godkända kriterier (uppdaterade 1990) för att ställa diagnos. Däremot finns inga blodprov som styrker diagnosen.

Kriterier för diagnos

  • Utbredd smärta i minst 3 månader.
  • Smärta på båda sidor av kroppen, ovan och under midjan samt längs ryggraden.
  • Ömma "tender points", minst 11 av de väl definierade 18 punkter som finns ska vara ömma vid ett lätt tryck.

Symtomen på fibromyalgi syns inte utanpå och de flesta drabbade har full rörlighet, muskulaturen ser normal ut och lederna är inte deformerade. Ofta flyttar värken runt i kroppen men är ständigt pågående. Värken kan variera i styrka och en oväntad händelse eller stress kan ofta förvärra värken. Många upplever också en oförklarlig trötthet, huvudvärk, oro, sömnbesvär och/eller problem med magen.

Man vet idag inte säkert vad sjukdomen orsakas av men den senaste forskningen tyder på en obalans i kroppens egna smärtlindrande system. Man tror att sjukdomen kan triggas igång av en skada, infektion eller stressituation. Sjukdomen kan också orsakas av tungmetallbelastning, matintoleranser, näringsbrister, bakterie-, virus- eller svampinfektioner. Dessa bakomliggande orsaker är viktiga utreda vid behandling.

Läs mer under fliken smärta och värk samt om de olika terapiformer vi erbjuder på Santa Monica.