Infraröd värme & hypertermi

Feberterapi för att hjälpa immunförsvaret

Feber som oftast är en naturlig reaktion på en infektion eller bakterie, är ett led i kroppens naturliga försvar. Feber skall därför i första hand ses som något positivt, då kroppen faktiskt har energi att producera extra värme för att bekämpa skadliga bakterier. Vissa har tappat förmågan till att skapa feber vid behov, varför man kan ta till behandlingar för att hjälpa kroppen upp till febertemperaturer.

Värmebehandling med infraröd värme eller microvågor

Värmebehandling höjer temperaturen med hjälp av infraröd värme eller microvågor, vilket kan öka värmen i kroppen lokalt eller i hela kroppen. På detta sätt aktiveras kroppens naturliga utrensnings- och läkningsmekanismer och stimulerar till cellförnyelse och utrensning. Värme bidrar ofta även till smärtlindring och är dessutom för de flesta förenad med en behaglig upplevelse.

Svettning som terapi och detox

Att svettas är mycket viktigt för att kroppen ska kunna avgifta sig från toxiner. Det är därför oftast en god idé som en hälsbringande åtgärd att se till att regelbundet bli rejält varm och svettas ordentligt.  Detta kan vara svårt för många att klara av att göra med hjälp av tex. träning, då inte alla kan träna så hårt att de blir rejält varma och svettas ordentligt. Ett sätt att då hjälpa kroppen med vår naturliga utrensningsförmåga är tex genom att basta. Det kan vara bättre att basta länge i låg temperatur än kort tid i hög temperatur, för att kunna svettas. Problemet med vanlig bastu kan vara att man inte orkar vara i den så länge att man svettas ordentligt, dessutom kan en del uppleva det som problematiskt att huvudet blir varmt eller att blodtrycket höjs. Infraröd bastu är då ett utmärkt sätt att bli varm snabbt och skonsamt, varför det tolereras ofta bättre än vanlig bastu. Vi har även bastutält där man sitter med huvudet utanför värmen, vilket kan vara lättare för en del. Se nedan.

Infraröd bastutält och infraröd bastustuga

Vi använder oss av både infraröd bastustuga och infraröd bastutält, där man sitter på en stol inne i bastutältet med huvudet utanför. Bastun värms upp av infraröd värme som tränger djupare in i vävnaderna och skapar på så sätt effektivare värme i kroppen vilket bidrar till ökad cirkulation och utsöndring av toxiner genom svettningen. Även de som normalt sätt inte svettas brukar äntligen svettas rejält! 

Infraröd basutält finns även till försäljning hos oss. Den tar mycket lite plats och kan vikas ihop vid förvaring.

Med en bastu hemma kan du glädja dig åt att kunna svettas regelbundet!