Ayurveda

Denna urgamla indiska läkekonst handlar om att återskapa balansen mellan kropp, själ och ande. Ayurveda betyder "kunskap om livet" och identifierar ett antal s k kroppstyper (konstitutioner), som har sina speciella kännetecken och egenskaper. Att få en uppfattning av sin egen kroppstyp ökar också förståelsen för hur dessa personliga egenskaper präglar ens liv. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv.

Inom Ayurvedan anser man också att kroppstypen är sammanknippad med de obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av. Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet som blir lättare att förstå när vi lär känna vår kroppstyp.

Vår läkare på Santa Monica har djupa kunskaper i Ayurveda, likväl som i konventionell vård, homeopati och alternativ behandling. Ayurvedakliniken i Falköping har beskrivit Ayurveda på ett föreklat sätt, se länk nedan;

www.ayurvedakliniken.info