Ayur veda

Denna urgamla indiska läkekonst handlar om att återskapa balansen mellan kropp, själ och ande. Ayurveda betyder "kunskap om livet" och identifierar ett antal s k kroppstyper (konstitutioner), som har sina speciella kännetecken och egenskaper. Att få en uppfattning av sin egen kroppstyp ökar också förståelsen för hur dessa personliga egenskaper präglar ens liv. Våra olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information, uttrycka vår kreativitet o.s.v., är alla exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv.

Inom Ayurvedan anser man också kroppstypen är sammanknippad med de obalanser, krämpor och sjukdomar som vi har en benägenhet att drabbas av. Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet som blir lättare att förstå när vi lär känna vår kroppstyp.

www.ayurvedakliniken.info

Chakra Chikitsa

Enligt Nada Yoga och Ayurveda består hela universum av vibrationer som kan beskrivas som en harmonisk och oändlig sång. Vi människor har precis som allt annat i världen vår egen helt unika melodi. En melodi som är avstämd med naturens melodi och rytmer. Därför kan man använda ljud, ljus, mineraler och växter för att harmonisera och behandla kropp och själ.

Chakra Cikitsa är en Ayurvedisk behandling där man använder sig av olika gonggongar och dess vibrationer. Behandlingen inleds med en kort ryggmassage där man ligger på ett bekvämt underlag för att slappna av. Gonggongarna i olika storlekar placeras på och runt kroppen och terapeuten slår på dem enligt bestämd takt och mönster.

Ljudet och känslan av den fysiska vibrationen i kroppen påverkar och harmoniserar Chakras. Laija Yoga säger att Chakra är de komplicerade mekanismer som fördelar Prana eller livsenergin och på så sätt reglerar livets alla områden. De reglerar inte bara rent kroppsliga funktioner, tankar och känslor utan även företeelser och händelser i människans liv. Efter en behandling känner man sig avslappnad och harmonisk och till och med mer koncentrerad.

Santa Monica har inlett samarbete med den indiske läkaren Dr. Akilesh Sharma

Dr. Sharma med Dalai Lama
Dr. Sharma är internationellt känd för sina enastående bidrag till området ayurvedisk medicin.
Gongskål för chakra chikitsa behandling