Cancer och alternativa behandlingar

Cancerpatienter behöver god näringsstatus och starkt immunförsvar

Santa Monica i Sverige tar emot cancerpatienter för rehabilitering och förebyggande vård. Vi erbjuder alternativ cacnerbehandling och behandlar inte cancern i sig utan vi hjälper dig med utbildning och stärkande behandlingar som går ut på att avgifta kroppen från gifter, stärka immunförsvaret och förbättra näringsstatusen. Cancerpatienter behöver god näringsstatus och starkt immunförsvar. Vi stödjer kroppen att bli så stark som möjligt för att kunna bli bättre och tillfriskna.

Cancerbehandling utomlands och personlig rådgivning

Vill du ha cancerbeahandling utomlands eller personlig rådgivning? Vi samarbetar med utländska kliniker och kan därför vägleda dig i val av olika behandlingsformer utomlands.

För rådgivning, ring vår personal så kan de hjälpa dig vidare! Du kan också boka besökstid samt telefontid med vår läkare genom att ringa vår växel. Du kan boka 30-90 minuter ostörd konsultationstid med läkaren, så ni har gott om tid att tala igenom din situation.

Kostrådgivning vid cancer

Vi hjälper även till med kostrådgivning och coachning som är en mycket viktig del i tillfrisknande från de flesta hälsoproblem. De flesta cacerformer växer snabbare av höga blodsockervärden. Därför är det viktigt vad du stoppar i dig för att minska tillväxttakten och öka möjligheterna att tillfriskna. En bra näringsstatus är också viktigt för kroppens immunförsvar så att den kan bekämpa sjukdom effektivare. Därför är det viktigt att gå igenom din diet med kunnig personal när du har en svår sjukdom. Du kan komma till oss för rehabilitering och stärkande behandlingar. Gå in på fliken "Hur ansöker man" för att veta mer.

Information om cancer

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar och statistik visar att ungefär en tredjedel av alla svenskar kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Prognosen för cancer varierar stort bland annat beroende på vilken form av cancer man drabbas av. Utvecklingen från genfel till cancer tar ofta 20-25 år och därför är det också naturligt att det mest är äldre människor som drabbas.
Det finns alternativa hypoteser om varför cancer uppstår, med forskare som hävdar att cancer inte behöver bero på genfel utan kan uppstå pga att kroppen blir försvagad av bakterie, virus, parasit eller annat som tex. allergier eller allmänt försvagad kropp pga dålig kost och livsstil. Då blir plötsligt behandlingarna helt annorlunda och patienten kan bli mer motiverad att behandla för att verkligen optimera sin hälsa och inte bara att bli av med en tumör.
Ca 65 % är över 65 år när de får sin diagnos. När barn drabbas av cancer tror man oftast att det beror på ett medfött genfel, men även här finns nya hypoteser som säger att barnet kan ha försvagat immunförsvar pga infektion, allergi eller annat. Generellt kan man säga att ju tidigare man upptäcker sin cancer desto större chans är det att bli botad. Huvudsyftet med våra behandlingar är att dels försöka hitta orsak till sviktande hälsa men också att stärka immunförsvaret.

Uppkomst och orsaker till cancer

För att en frisk cell ska omvandlas till en cancercell krävs förändringar av arvsanlagen, s k mutationer. Som regel krävs det många olika genetiska förändringar för att en frisk cell ska omvandlas till en cancercell. Dessa förändringar är oftast ett resultat av yttre påverkan såsom ex rökning, strålning, luftföroreningar, dålig arbetsmiljö, kemikalier, felaktiga matvanor etc. När väl en cancercell har blivit till kan den sedan ge upphov till fler och cancertillväxten är därmed igång.

Ny forskning antyder att cancer kan lättare uppstå i en belastad kropp av tex bakterier, virus, parasiter, tungmetaller eller miljögifter. Därför är det en god idé att stödja kroppen geom att då och då göra utrensande program samt äta så giftfri mat som möjligt.

Konventionell cancerbehandling

Kirurgi, strålbehandling och cytostatika är sedan länge de vanligaste behandlingsformerna. Hormonbehandling, immunterapi, stamcells- och benmärgstransplantation används också. Biverkningarna från dessa behandlingsmetoder är ofta svåra och kan många gånger leda till livslånga besvär. Aptitlöshet, ofrivillig viktnedgång, strålningsskador såsom exempelvis organpåverkan, nedsatt immunförsvar är några av biverkningarna.

Länkar

www.2000tv.se