Hälsobänken

Den Svenska hälsobänken är en egenvårdsmetod för att komma till rätta med olika besvär härrörande från rörelseapparaten. Metoden utvecklades på 1980-talet och har sedan dess använts för att behandla och förebygga skador. Man ligger på rygg eller mage och fotlederna spänns fast mellan två mjuka rullar, bänken tippas 15-30 grader och man kan själv styra bakåttippningen med hjälp av de två handtagen. Liggbrädan är rörlig och glider med hjälp av tyngdkraften isär något. Metoden bygger på avlastning av både stora och små leder och genom att kroppsvikten förvandlas till dragkraft vid bakåttippningen medför det en mjuk och följsam tänjning. Många upplever en skön avslappning samtidigt som 5-10 minuters behandling dagligen kan minska smärta och öka rörligheten.

http://www.mastercare.se/content/view/62/142/