Homeopati

Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homeos (lika) och pathos (lidande). Homeopatin började utvecklas under slutet av 1700-talet men vissa grundläggande idéer har varit kända tidigare inom orientalisk medicin och har omnämnts av medicinska personligheter som Hippokrates och Paracelsus. Homeopatin är i dag mest utvecklad i sitt hemland Tyskland, där den utövas av såväl naturläkare (heilpraktiker) som vanliga läkare. Metoden är också vida spridd i England där homeopatin är inlemmad i sjukförsäkringssystemet och på många ställen praktiseras på speciella homeopatiska sjukhus.

Grundtanken i homeopatin är att med olika medel stimulera kroppens självläkande förmåga. Homeopatiska medel används både vid akuta och kroniska problem.