Hur ansöker man?

Hur Du går tillväga för att förbereda Dig för en vistelse på Santa Monica

Kontakta kundtjänst för rådgivning och tidsbokning. För Dig som endast önskar boka enstaka behandlingar går det bra att ringa och boka tid direkt. Du som vill komma på flerdagarsbehandlingar behöver göra en ansökan för att få komma. Se nedan.

För Dig som söker till våra flerdagarsbehandlingar:

Prata gärna med personalen först. Fyll sedan i egenjournalen och skicka den tillsammans med kopia på sjukhusjournaler till oss. Om det är mycket papper kan du begära kopia på den sista epikrisen (sammanfattningen) och fråga även efter eventuella röntgensvar och blodprov ur din patientjournal som du bifogar med egenjournalen. Detta begär Du av Din behandlande läkare / sjukhus.

OBS!
Egenjournalen kan skrivas ut från vår hemsida via länken till höger på denna sidan eller så kan vi posta eller mejla den till dig. Den fylls i för hand för att sedan skickas till oss. Journaler bör inte skickas via internet av sekretesskäl, fax och post är bättre att anväda.

Följande laboratorieprover krävs oftast

  • Blodstatus (Hemoglobin)
  • Elstatus (Natrium, Kalium, Calcium)
  • Leverstatus (Kreatinin, Bilirubin, Albumin, ASAT, ALAT, ALP)

Provsvaren skall helst inte vara äldre än 2-4 veckor. Behöver du ta nya prover, kontakt först Din husläkare, och om det inte går, kan vår läkare skicka remiss till dig. Våra remisser behöver betalas privat, då vi inte har avtal med landstingen.

Skicka journaler och provsvar till denna adress

Santa Monica
Box 718
S-521 22 Falköping, Sweden

Kostnadsfri bedömning

Ansökan är inte bindande och bedömningen är kostnadsfri. Om det är något Du funderar över, tveka inte att ringa oss. Vi hjälper gärna till att reda ut eventuella oklarheter.

Gå till egenjournal
Om  Du inte har Acrobat Reader kan du ladda ner det här.

För information om fonder mm gå in på:
www.helhetsdoktorn.nu
www.hannelore10.blogspot.com
www.fondfakta.nu