Laser

Laserbehandling för smärta och inflammation

Att använda en frekvens på 660 Nm påverkar cellernas mitokondrier. Det resulterar i att produktionen av ATP (energidepån i cellen) ökar och läkningen påskyndas med hjälp av ljusets energi. När en cell är skadad förändras den elektriska potentialen och det utbyte som sker i cellmembranen. Det i sin tur begränsar närings- och syretillförseln in i cellen. Cellreparationsfasen blir då långsammare och risken ökar för att man bl. a. kan få kronisk smärta, ärrvävnad och försämrad cirkulation med följd att risken för kroniska eller långvariga sjukdomar ökar.

Genom att öka energiproduktionen i cellen kan laserljuset reducera smärta och inflammation. En vanlig ljuskälla sänder ut fotoner i alla riktningar och faser över ett brett elektromagnetiskt spektrum (olika våglängder). Lasern, däremot, sänder ut fotoner i fas med varandra i en smal väldefinierad och ofta polariserad ljusstråle i en enda våglängd. Laserljus kan koncentreras till en mycket liten yta och därmed bli mycket intensivt.

Laserbehandling är bra vid smärta och inflammation. Behandlingen är inte kännbar och den tar 5-15 minuter. Om behandlingstiden blir för lång kan cellen inte ta emot mer energi, det är således bättre med 2 st. 10 min. behandlingar än en på 20 min.

http://optilaser.se/laserterapi