Laserbehandling för smärta och inflammation

Intravenös laser

Santa Monica Rehab Center använder sig av två olika laser tekniker och bägge faller under benämningen låg nivå laser även kallad medicinsk laser eller kall laser. Denna typ av laser skiljer sig från de som används inom kirurgin genom att den främjar läkning och minskar på inflammation och smärta.

När en cell är skadad förändras den elektriska potentialen och det utbyte som sker i cellmembranen. Det i sin tur begränsar närings- och syretillförseln in i cellen. Cellreparationsfasen blir då långsammare och risken ökar för att man bl a kan få kronisk smärta, ärrvävnad och försämrad cirkulation med följd att risken för kroniska eller långvariga sjukdomar ökar.

Laserljus är ”koherent”, alltså samma frekvens och samma fas på alla vågor. En vanlig ljuskälla sänder ut fotoner i alla riktningar och faser över ett brett elektromagnetiskt spektrum (olika våglängder). Lasern, däremot, sänder ut fotoner i fas med varandra i en smal väldefinierad och ofta polariserad ljusstråle i en enda våglängd. Laserljus kan koncentreras till en mycket liten yta och därmed bli mycket intensivt. Genom att laserljuset ökar energiproduktionen i cellen kan det reducera smärta och inflammation och främja läkning.

Behandlingen är smärtfri.

Vår introvenösa laser behandlar patientens blod och några behandlingsområden som svarar positivt på denna form av laserbehandling är:

 • Allergier och eksem
 • Kroniska lever- och njursjukdomar
 • Fibromyalgi
 • Reumatism
 • Högt blodtryck
 • Tinnitus
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Borrelia
 • Kronisk smärta
 • Macular degeneration
 • Polyneuropati
 • Utbrändhet
 • Sömnproblem
 • Depression

Titta även på http://www.webermedical.com/

M6 ROBOT MLS laser terapi

Snabb och effektiv smärtstillande behandling över större behandlingsområden

Den synkroniserade aktionen (specifik för MLS Laserterapi) möjliggör för denna komplexa och förädlade ljuspuls en mycket hög effektivitet vid överföring av energi till det område på kroppen som skall behandlas. Den avgivna energin styrs via en optisk grupp och distribueras jämnt över en stor behandlingsyta. Den levererade energin underlättar aktiveringen av fotoreceptorer i behandlingsområdet samt även stora vävnadsområden under huden. Behandlingen ger en anti-inflammatorisk, anti-ödemisk effekt samt en stark smärtstillande effekt.

Titta även på: http://optilaser.se/laserterapi/human/produkter/m6-robot/

Laserbehandling med Ilga
Behandling med M6 Robot MLS laser
Weber Medical Intravenös laserapparat
Weber Medical Intravenös Laser