Ljusterapi

Ljusterapi påverkar tallkottkörteln i hjärnan positivt, därmed ökar vitaliteten och depressioner lindras/motverkas genom att melatonininsöndringen normaliseras och blodcirkulationen i vissa delar av hjärnan förbättras. Ljusbehandling påverkar vår dygnsrytm vilken är kopplad till viktiga biologiska processer: vila, aktivitet, sömn samt vakenhet.

Höst och vinterdepressioner (SAD) drabbar mellan 3–4 % av Sveriges befolkning. Man upplever koncentrationssvårigheter, håglöshet och nedstämdhet. Ingenting känns särskilt roligt och trots en lång natts sömn är man lika trött vid uppvaknandet som vid sänggåendet. I samband med dessa problem är det också vanligt med ökat sug efter sötsaker och kolhydrater med följd att vikten ökar. SAD kan ha flera orsaker och en av dem är att våra ögon får för litet av dagsljuset under dessa årstider.

Två kvinnor som samspråkar under ljusterapin

Ljusterapi är en erkänd metod för att motverka SAD, väl använd inom sjukvården. Behandlingen sker i ett speciellt rum utrustat med lysrör med s.k. bredspektrumljus för ett hälsosamt vitt ljus. Väggar, golv och tak är vitt och ljuset är indirekt med maximalt 2 100 lux. Även möbler och kläder är vita. Många upplever en positiv effekt efter 4–5 dagars behandling à 2 timmar men lider man av långvariga årstidsrelaterade depressioner kan man behöva ytterligare behandling 1–3 gånger per vecka. Man kan även behandla i förebyggande syfte.