Mag- och tarmbesvär

Har du mag- och tarmbesvär?

Har du problem med gaser, uppblåst mage, ont i magen, förstoppning och / eller diarréer, sura uppstötningar?
Vi kan hjälpa dig med att utreda orsaken bakom dina symptom och därefter behandla med hjälp av kostråd, livsstilsråd, kosttillskott och naturläkemedel.

Symtpom i huvud, hud, leder mm?

Även problem med huvudvärk, hjärndimma, koncentrationsproblem, depression, minnesproblem, yrsel, hudproblem, ledvärk, värk mm. kan bero på fel tarmflora som tex. SIBO, oupptäckta allergier, oförmåga att smälta maten, histaminintolerans, fruktosmalabsorption, infektion av microber mm.

Mag- och tarmbesvär orsakas även ofta av fel livsstil med stress, fel kost, stillasittande, giftbelastning från mat, hygienprodukter, luft, vatten mm.

Näringsbrist vanligt vid tarmsjukdom

Förbättrat näringsupptag är många gånger nödvändigt för den som har levt med mag- och tarmbesvär under en längre tid. Vi använder kosttillskott vid behov för näringsbrister samt andra örter och naturläkemedel som kan hjälpa till att normalisera en obalanserad tarmflora, minska inflammationen, förbättra matsmältningen samt fungera symtomlindrande.

Tål du inte all mat och kanske har matintoleranser?

Det är vanligt med matintoleranser vid tarmsjukdom, det är inte att förväxlas med allergier som ger ganska omedelbar reaktion. Matintoleranser kan ge reaktion i upp till 2 veckor efter intag. Därför kan det vara omöljigt att själv upptäcka eventuella intoleranser. Matintoleranser kan både vara orsaken till och komma av läckande tarm. Gluten, ett protein som finns i vete, råg och korn är särskilt besvärligt då vi människor inte kan smälta det helt. Dessutom gör gluten att tarmslemmhinnan frigör zonulin som öppnar de sk. tight junktions, som binder ihop tarmcellerna med varandra. När detta sker kan tex. proteiner från maten komma in i blodet, vilket då kan leda till matintoleranser. Detta är en förenklad bild av förloppet, men kanske en av de viktigaste orsakerna till varför det ökade intaget av gluten skapat fler tarmsjukdomar de senaste årtiondena. Man behöver inte ha celiaki för att detta ska ske!

Vi gör blodprover för att utreda matintoleranser mm

Vi har flera olika blodprov man kan göra för att kolla om man har tex. IgG reaktioner mot livsmedel. Vi kan också ta prover som mäter immunreaktion från kroppens vita blodkroppar. De vanligaste reaktionerna är mot gluten/vete, mjölk, ägg och soja men man kan ha reaktion mot nästan vilket livsmedel som helst och ofta mot många olika samtidigt, varför det är svårt att testa själv genom att ta bort ett ämne i taget. Många gånger kan man behöva göra flera olika tester för att upptäcka eventuella matintoleranser. Ibland kan man istället välja testa en eliminationsdiet, då man utesluter de vanligaste livsmedel som brukar ge reaktioner, för att se om man blir bättre. Viktigt är dock att göra detta i samarbete med kunnig läkare eller näringsterapeut. En ensidig kost under längre tid kan skapa fler matintoleranser, varför det är viktigt att göra eliminationsdiet i samarbete med experter.

Behandlingar för att minska stress

Zonterapi, Qi Terapi, ljusterapi, mindfulness, avslappning, Qi Gong, massage och meditation är exempel på terapier som vi använder för att öka välbefinnandet, minska stress och främja avslappning. Stress är en vanlig orsak till att tarmarna inte fungerar som de ska. Coachning är också en mycket bra metod för att komma ibalans med livet självt. Under fliken terapiformer kan du läsa mer om våra olika behandlingar.

Produkter för tarmen - DAOSIN, betain HCL, pepsin, enzymer

Vi säljer produkter som kan minska eller ta bort dina tarmbesvär. Utred dock tillsammans med vår personal vilka produkter om passar dig innan du testar.

  • DAO eller DAOSIN som hjälper till att bryta ned histamin
  • Betain, HCL - tillför saltsyra vid saltsyrabrist
  • Enzymer, matsmältningsenzymer - hjälper till att bryta ned proteiner, fetter och kolhydrater i maten.
  • Probiotika - dvs goda tarmbakterier är viktigt för hälsan, vi har flera fabrikat att välja mellan

Fakta om tarmbesvär

Ont i magen? Då är du långt ifrån ensam. Var fjärde svensk har besvär från övre magtarmkanalen. Många gånger kan orsakerna vara enkla och gå över utan behandling men eftersom magont också kan vara ett tecken på betydligt allvarligare besvär är det viktigt att göra en utredning om man inte har en naturlig förklaring till sina problem.

Vissa diagnoser kan ställas endast med hjälp av patientens symtombeskrivning medan andra kräver gastroskopi eller röntgen för att upptäckas. Dyspepsi är ett samlingsnamn för sjukdomar i övre magtarmkanalen och kan innebära symtom som illamående, halsbränna och sura uppstötningar vilka ofta är måltidsrelaterade. Dyspepsi kan också vara symtom på laktosintolerans, glutenintolerans, fruktosmalabsortpion, histaminintolerans, saltsyrebrist, magsår eller allvarligare sjukdomar såsom cancer i magsäck eller pancreas. Magkatarr drabbar många och innebär inflammation av magens slemhinna. Andra diagnoser som ger symtom i magtarmkanalen är IBS (Irritable Bowel Syndrom), IBD (Inflammatoriska tarmsjukdomar) såsom Mb Crohn och Ulcerös kolit. IBD förekommer framför allt i västvärlden och Sverige är ett högriskområde med så stor förekomst att det av många betraktas som en folksjukdom.

Uppkomst och orsaker till mag- och tarmbesvär

Orsakerna till dyspepsi kan vara flera varav några som diskuterats frekvent är stress, bakterieangrepp (ffa Helicobacter Pylori), biverkningar från antiinflammatoriska läkemedel, rökning, övervikt, alkohol och sannolikt också snusning. Även kemikalier i maten anses kunna ge läckande tarm och kan ta död på den goda tarmfloran. Kemikalier kommer från bekämplningsmedel och genmodifierad, GMO mat. Klorerat vatten kan också belansta den goda tarmfloran.

När det gäller de inflammatoriska tarmsjukdomarna tror man att orsaken är en kombination av genetik, ett triggat immunsystem (bakterier, parasiter, tungmetallbelastning, matintoleranser, histaminintolerans och allergier) och miljöfaktorer. En dålig kost under lång period kan också skapa en osund tarmflora som kan leda till tarmsjukdomar.

De miljöfaktorer som man tror kan ha en negativ påverkan är dåliga kostvanor, stress, antiinflammatoriska läkemedel och rökning. Sjukdomen debuterar ofta efter en tarminfektion. Stress gör att genomsläppligheten i tarmslemhinnan ökar vilket gör att bakterier och osmälta peptider (från protein i maten), lättare får kontakt med immunsystemet som då kan trigga igång sjukdomen.

Konventionell behandling vid mag- och tarmbesvär

Användningen av läkemedel som fungerar syrabindande och syrahämmande är vanligt förekommande vid dyspepsi. Tyvärr används de ofta felaktigt och i alltför stor omfattning. Det finns uppgifter som tyder på reboundfenomen vid användandet av dessa läkemedel, d v s återkommande och förstärkta symtom efter avslutat behandling. Biverkningar såsom trötthet, förvirring, yrsel, diarré, gynekomasti och leverpåverkan har rapporterats.

IBD-patienter behandlas vanligtvis med antiinflammatoriska läkemedel men också med kortison som kan ge biverkningar såsom diabetesdebut, högt blodtryck och benskörhet. Kirurgi är en relativt vanlig åtgärd vid IBD, för ca 10 % av de med Crohns sjukdom blir en permanent ileostomi nödvändig.