Magnetterapi med naturlig magnet

Naturlig magnet på 200 gauss

Vår magnetbänk kommer från Ivan Troeng, svensk ingenjör, fysiker och forskare. En pionjär med lång erfarenhet som har arbetat med att utveckla magnetterapi sedan 1950-talet. Magnetbänken på Santa Monica har en styrka på 200 Gauss och med hjälp av en flyttbar liten magnetplatta kan kraften ökas lokalt med ~10 %. Behandlingen pågår 15-30 min. Magneten är alltså en naturlig magnet och tillverkas inte med hjälp av elektricitet som en del andra magneter gör.

Professor Olov Lindahl skrev bl. a.: "Alla celler i biologiska organismer omges av en cellvägg och cellen är för sin näringsomsättning beroende av att näring kan passera in genom cellmembranen liksom att slaggprodukter kan passera ut." Vid störningar i cellväggens genomsläpplighet försvåras dessa processer. Genom att magnetfält förbättrar passagen genom cellmembraner, erbjuds en generell förklaring till effekten av dessa fält". Professor Lindahl menade även att forskning "utan varje tvekan visar att magnetfält har en klar effekt på en rad biologiska fenomen hos människor, djur, växter, cellodlingar och mikroorganismer".

http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-094.html