Qi-terapi

När människan befinner sig i stress som är relaterat till arbete, relationer eller ekonomi och dessutom belastar kroppen med gifter såsom luftföroreningar, mediciner, besprutade grödor eller miljögifter, vilka de flesta gör dagligen, ökar drastiskt åtgången av energi och det blir obalans.

Qi-terapi är en form av smärtfri ljusakupunktur utan nålar, vid en behandling mäter man störningar och obalanser i kroppens flöde av energier med hjälp av ett instrument. Det är enligt kinesisk hälsofilosofi den här obalansen som i nästan alla fall orsakar olika sjukdomstillstånd, fysiskt och psykiskt.

Bild på patient i qi-terapi
Qi-mätning

Utifrån resultatet behandlar man sedan blockeringar eller stagnationer i energiflöden med infrarött ljus och frekvenser på de punkter som behöver tillföras energi, vilket resulterar i optimal läkning. Med Qi-terapi kan vi förstärka det friska i kroppen och balansera kroppens energiflöde för att hjälpa kroppen till balans.

Qi-terapi rekommenderas vid:

  • Fysisk utbrändhet och kronisk trötthet
  • Rygg-, axel- och nackvärk
  • Psoriasis och eksem
  • Fibromyalgi
  • Underfunktion i blod och syrecirkulation
  • Blodtrycksförändringar
  • Menstruations- och övergångsbesvär
  • Luftvägsproblem
  • Idrottsskador
  • Mag-tarmbesvär