QRmA Frekvensanalys

QRmA Frekvensanalys är en nyhet som introducerats hösten 2013 hos Santa Monica. QRmA är en spännande mätmetod som är kopplad till en dator där status på olika organ, näringsämnen och olika kroppsfunktioner mäts och tolkas medan klienten under några minuter håller i en elektrod. Tyvärr är metoden inte helt utvärderad, vaför vi endast kan använda det som ett komplement till andra analyser och till anamnesen.

QRmA rapporten syns direkt efter avslutat test. Vår personal kan gå igenom mätresultaten på en gång, men vi kan behöva analysera resultaten även efteråt för att kunna göra en adekvat analys på vilka mätvärden man bör fokusera på och i vilken ordning. Beroende på resultatet ger vi olika råd både vad gäller kost och livsstil och ger förslag på kosttillskott mm för att din hälsa ska bli så optimal som möjligt.

Vid nästa besök, vanligtvis efter 1-3 månader, görs en ny mätning som vi jämför med dina tidigare resultat. Då kan vi se hur din behandling har fungerat och vi gör en ny analys på vad som som behöver göras i fortsättningen.

Du kan med denna metod få information om:

  • Vitaminer; A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, Folsyra, Q10
  • Mineraler; 19 olika bl a Magnesium, Kalcium, Kalium, Järn, Zink, Jod
  • Aminosyror; 10 olika
  • Övriga parametrar; Minnesindex, Mental kraft, Vätskenivå, Ph, Intoleranser, Hormonell balans, Blodets viskositet, Inflammationer mm.
  • Totalt ges 180 mätvärden.