Smärta, värk och inflammation

Smärtlindring på Santa Monica

Eftersom smärta ofta kan ha flera orsaker så är det viktigt att utreda orsak för att kunna erbjuda effektiv behandling. Ibland behövs en kombination av behandlingar för att ge smärtlindring tex. avgiftning, kostomläggning och kosttillskott. Behandlingen på Santa Monica kan därför innebära ett omfattande protokoll med avgiftning, ökad syresättning, förbättrad cirkulation, förbättrad näringsstatus samt minska inflammation.

Behandling av smärta med ljus, laser, zonterapi, massage mm.

Behandlingsprotokollet anpassas för varje enskild patient. Exempel på behandlingar är infrarött ljus, laser, Qi terapi, ljusterapi, zonterapi, magnetterapi, massage, kostomläggning, samtal och personlig utveckling samt kosttillskott.

Relevit är vår storsäljare mot smärta och inflammation

Vår storsäljare är bland annat kosttillskottet Relevit, som minskar smärta och inflammation. Den kan vara lika effektiv som smärtstillande läkemedel men utan dessa biverkningar. Det innehåller örter som minskar smärta och inflammation. Ring och beställ en burk och prova! Effekten bör komma ganska snabbt om man börjar med lite högre dos. När smärtan minskat kan dosen minskas.

Utredning av smärtans orsak

Vi utreder om det finns bakomliggande orsaker till sjukdom och värk, t.ex. tungmetallförgiftning, allergier eller matintoleranser. Huvudvärk eller tarmproblem är tex ofta kopplat till matintoleranser mm. Vi har tillgång till labb både i sverige och utomlands och kan göra flera olika analyser, se respektive rubrik till vänster.

Smärta - ett vanligt symtom

Smärta och inflammation hör till de vanligaste orsakerna till läkarbesök. Smärta är en signal på en skada i kroppen och alla människor kan uppleva den på olika sätt och olika starkt. Många lever med kronisk värk och diagnoserna kan variera men reumatisk artrit, artros, fibromyalgi, nack- och skuldersmärta, ländryggsmärta samt migrän är några av de vanligaste smärttillstånden.

Konventionell behandling vid smärta ger ofta svåra biverkningar

Paracetamol finns receptfritt under flera varumärken och fungerar febernedsättande och smärtstillande. Tyvärr betyder inte receptfritt att det är ofarligt, användning av läkemedel med paracetamol är exempelvis en av de vanligaste orsakerna till leverförgiftning.

Många gånger används även opioider för dess muskelavslappnande, lugnande och smärtstillande effekter. Tyvärr är de också starkt beroendeframkallande och kan därför orsaka allvarliga problem. Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) används frekvent av patienter med värk men har däremot ingen förkortande effekt vad gäller läkningstiden jämfört med placebo. Dessvärre medför användandet av NSAID dessutom ökade risker för njursvikt, hjärtsvikt, magblödningar och läckande tarm, missfall och fosterskador.

Behandling med kortikosteroider är en annan vanlig åtgärd vilka tyvärr också ökar risken för osteoporos, frakturer, infektioner, försämrad sårläkning, depression och påverkan på kroppens egen produktion av binjurehormoner.

Rehabilitering vid smärta

Långvariga smärttillstånd gör ofta att man får en försämrad arbetskapacitet men också att man fungerar sämre socialt. Därför kan man inte nog betona vikten av en fungerande rehabiliteringsplan så tidigt som möjligt. Att utreda orsaken till smärtan är ett viktigt steg för ett lyckat behandlingsresultat.

Smärta - ett vanligt symtom
Smärtlindring på Santa Monica