Upp
Våra terapiformer

Terapimeny

Holistisk behandling

Vi anser att det är viktigt att se till hela människan vid behandling, inte bara till den del av kroppen som har symptom. Vi ser till fysiska problem, mental hälsa och själen. Livsstilsförändring är ofta grunden till god hälsa men ofta behöver vi stöd av andra metoder för att hjälpa kroppen att läka. Bl.a tittar vi på kost, motion, näringsbrister, toxicitet, allergier / intoleranser, miljö-, livsstils- och stressfaktorer. Allt detta ingår i vad som kallas holistisk behandling.

Våra terapier syftar till att stimulera kroppens naturliga läkningsprocess samt vägleda varje patient till avspänning /stimulans och sundare livsföring. Alternativmedicin och komplementärmedicin fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standardbehandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.