Tungmetallavgiftning och tungmetalltester

Tungmetalltester

Det finns olika sätt att testa om man har tungmetaller i kroppen. Vi erbjuder tester i blod, hår och urin och vi har ett trippeltest då man testar i alla delar vid samma tillfälle. För just kvicksilver är det viktigt att veta vilken form av kvicksilver man har i kroppen för att kunna välja rätt behandling. Trippeltestet är det enda testet som kan avgöra vilken form av kvicksilver man har i kroppen.

Erfarenheterna visar att behandlingarna fungerar mycket bra, men för den enskilda kan det vara motiverat att kunna mäta sina resultat, varför man kan göra test både före och efter behandling. Man kan göra alla nedanstående tester eller välja ut det som är aktuellt.

·         Trippeltest i blod+urin+hår kostar 2707 kr – mäter endast Hg, kvicksilver, och ger svar på vilken form av Hg som finns i kroppen, vilket i sin tur avgör vilken form av detox som behövs. Olika former av Hg avgiftas med olika ämnen.

·         Full metall test i blod kostar 2030 kr – mäter halten av tungmetaller i blodet. Detta test är lämpligt om man inte vet vilket/vilka tungmetaller som är problemet, samt för att mäta halter före och efter behandling.

·         Toxiner i urin kostar 1681 kr – mäter halten av toxiner i urin.
Testerna skickas till England och det tar cirka 3-4 veckor att få svar på provsvaren.

Bakgrund tungmetaller

En stor del av den vuxna befolkningen har blivit utsatt för kvicksilver via amalgamfyllningar. Dessutom har de flesta av oss fått i oss kvicksilver och andra tungmetaller via feta fiskar. Tungmetaller sprids även från förbränningsanläggningar via luftnedfall eller slamspridning ut på åkrar där det hamnar i maten. Vi får också i oss tungmetaller via elektronik och andra material. Barn och vuxna kan också ha blivit utsatta för kvicksilver via moderkakan och modersmjölken. Faktum är att modern blir av med en del av kvicksilvret vid graviditet och amning som då hamnar hos barnet. Vi får också kvicksilver från vacciner som var mycket vanligt för några år sedan, men finns fortfarande kvar i vissa vacciner.

Tungmetaller är toxiska för oss och bla förstör viktiga enzymer, fungerar som fria radikaler i kroppen och tvingar ur viktiga mineraler ur kroppen. Tex. kadmium dränerar ut zink och bly kan dränera ut zink- och kalcium. Skadorna blir mindre om kroppen har bra näringsstatus. Vanligaste symptom vid tungmetallbelastning är kronisk trötthet, men listan på symptom är lång. Man behöver inte behandla om man inte har några symptom. Däremot kan det vara klokt för kvinnor att i god tid före graviditet göra en utrensning. En utrensningskur brukar ta 3 månader till 1 år, beroende på kroppens kondition.

Innan avgiftning bör man utreda om man ska ta bort eventuella amalgamfyllningar före avgiftningen. Amalgamfyllningar innehåller kvicksilver som läcker ut i slemhinnor och inandningsluften hela tiden. Vid förtäring av varm mat och dryck ångar det ut extra mycket klicksilver. Kroppen kan ha svårt att hantera en avgiftning om man samtidigt har en läckage av kvicksilver från tänderna. Kontakta oss för rådgivning angående eventuell tandsanering.

Hur avgiftning av tungmetaller går till

Först måste man förbereda och stärka tarmar, lever, njurar och kroppen i övrigt. Vi har olika program som vi rekommenderar att börja med. Vi har tex. Herba Plus rensekur och Quicksilver scientific. Båda innehåller extrakt från olika örter som stödjer njurar, lever och tarm. Det är viktigt att stödja kroppens utrensningsorgan innan själva avgiftningen, för att de inte ska bli för belastade.

Efter föreberedelsekuren ovan, tar man ett avgiftande program med olika preparat som är individuellt anpassade. Normalt sett tar man de avgiftande produkterna 5 dagar i veckan, därefter 2 dagars uppehåll eller 10 dagars avgiftning och 4 dagars uppehåll. Detta för att de avgiftande organen ska få vila och inte bli överbelastade. Samtidigt använder vi oss av vitaminer, mineraler, antioxidanter mm för att stärka kroppen för bäst resultat. Kostnaden för kuren är runt 2 000 kr per månad eller 25 000 kr för en hel kur. Det kan bli billigare om man inte har behov av hela programmet.

IMD                                       1565 kr
Vitamin C + R liponsyra             328 kr
Clear way cofaktors                   548 kr
Glutation                                  438 kr
Edta med R liponsyra                 628 kr
Ren Tone                                 476 kr
Härtill tillkommer kostnader för vitaminer, mineraler, antioxidanter mm.