Uppföljning

Vår rehabilitering sker i två steg.

Steg ett är själva vistelsen, där varje gäst i samråd med läkaren, planeras för ett individuellt anpassat program. Vi ser gärna att gästen tar blodprover före ankomst, men de går att ta även första vistelsedagen på plats. Nya blodprover tas även sista dagen. För att utreda eventuella andra obalanser/problem rekomenderar vår läkare ibland att ta fler prover som skickas till laboratorier utomlands, tex tungmetallbelastning, matintoleranser, näringsstatus mm. Alla behandlingar, naturläkemedel och kosttillskott som din läkare rekommenderar under vistelsen ingår oftast i priset om du väljer holistiskt behandlingsprogram. Blodprovstagningar som skickas till våra svenska laboratiorier ingår också i priset, men inte de specialprovtagningar som skickas utomlands.

Genom att jämföra tillståndet vid ankomst och inför hemresa kan vi avläsa vilka förändringar som skett under vistelsen och vad som återstår att göra hemma. I vissa fall föreslås ett kortare återbesök inom 6-12 månader eller konsultationer med läkare, dietist eller terapeut.

Steg två kommer efter avslutad vistelseperiod, då vi ger instruktioner om hur du på bästa sätt fortsätter hemma med ordinerade kosttillskott och livsstilsförändringar och ev andra terapier. Steg två är minst lika viktig som steg ett. Det är av största vikt att du följer det rekommenderade programmet för att nå ett effektivt och varaktigt resultat. En läkningsprocess tar tid när det skall ske på ett för kroppen naturligt sätt och förändringar i kost, livsstil och tankemönster är viktiga hälsopåverkande faktorer. 

Läkning måste få ta sin tid! Så ha tålamod, har du gått länge med sjukdom och obalanser får då räkna med att det även tar sin tid för kroppen att återställa sin hälsa.