Infraröd värme och hypertermi

Feberterapi för att hjälpa immunförsvaret

Feber är som oftast en naturlig reaktion på en infektion eller bakterie och är ett led i kroppens naturliga försvar. Feber skall därför i första hand ses som något positivt, då kroppen faktiskt har energi att producera extra värme för att bekämpa skadliga bakterier. Vissa har tappat förmågan till att skapa feber vid behov, varför man kan ta till behandling för att hjälpa kroppen upp till febertemperaturer.

Värmebehandling med infraröd värme eller mikrovågor

Värmebehandling höjer temperaturen med hjälp av infraröd värme eller mikrovågor, vilket kan öka värmen i kroppen lokalt eller i hela kroppen. På detta sätt aktiveras kroppens naturliga utrensnings- och läkningsmekanismer och stimulerar till cellförnyelse. Värme bidrar ofta även till smärtlindring och är dessutom för de flesta förenad med en behaglig upplevelse.

Svettning som terapi och detox

Att svettas är mycket viktigt för att kroppen ska kunna avgifta sig från toxiner. Det är därför oftast en god idé som en hälsobringande åtgärd att se till att regelbundet bli rejält varm och svettas ordentligt. Detta kan vara svårt för många att klara av då inte alla kan träna så hårt att de blir rejält varma och svettas ordentligt. Ett sätt att hjälpa kroppen med vår naturliga utrensningsförmåga är t.ex. genom att basta. Det kan vara bättre att basta länge i låg temperatur än kort tid i hög temperatur för att kunna svettas. Ett problem med vanlig bastu kan vara att man inte orkar vara kvar i värmen så länge att man svettas ordentligt. Dessutom upplever vissa personer det som problematiskt att huvudet blir varmt eller att blodtrycket höjs. Infraröd bastu är då ett utmärkt sätt att bli varm snabbt och skonsamt, varför det tolereras ofta bättre än vanlig bastu. Vi har även bastutält där man sitter med huvudet utanför värmen, vilket kan vara skönare för en del. Se bild.

Infraröd bastutält och infraröd bastustuga

Vi använder oss av både infraröd bastustuga och infraröd bastutält, där man sitter på en stol inne i bastutältet med huvudet utanför. Bastun värms upp av infraröd värme som tränger djupare in i vävnaderna och skapar på så sätt effektivare svettning. Även de som normalt sätt inte svettas brukar äntligen svettas rejält!

Infraröd bastutält finns även till försäljning hos oss. Den tar mycket lite plats och kan vikas ihop vid förvaring. Med en bastu hemma kan du glädja dig åt att kunna svettas regelbundet!

Kvinna i värmebehandling på Santa Monica Kvinna i bastutält på Santa Monica