Träning med Easyline, Body Vibe och Slender You

På Santa Monica Rehabilteringscenter finns tillgång till träningslokal med rygghälsobänk, löpband, motionscyklar och cross trainer. Vi erbjuder också träning med vårt Easyline gym, Slender You-rörelsebänkar och Body Vibe.

Easyline Gym är en populär gymutrustning som är mycket enkel att använda. Inga vikter behöver ställas in, det är bara att sätta igång. Ju snabbare man tränar desto tyngre blir det och ju långsammare man tränar desto lättare blir det.

Slender You är till för dig med begränsad rörelseförmåga. Med våra Slender You rörelsebänkar punkttränas olika muskelgrupper vilket ökar blodgenomströmningen och syresättningen. Du ligger på bänken och bänken tränar åt dig.

Body Vibe vibrationsträning används för dess djupgående förbättring av muskelstyrka, prestation, kondition, allmäntillstånd och välmående i tillägg till dess väsentliga roll i rehabilitering vid skador och förbättring av livskvalité.

Vibrationsträning gör att muskler, lymfsystem och celler kontrakterar och slappnar av rytmiskt vilket främjar såväl avgiftning som näringsupptag. Vid regelbunden användning kan man uppnå många olika positiva verkningar i kroppen såsom exempelvis ökad bentäthet ökad serotoninhalt, förbättrad blodcirkulation, ökad fettförbränning, ökad muskelmassa och uthållighet.