Hypnos

Hypnosterapi är en vägledd djupavslappning som skapar en fokuserad uppmärksamhet i syfte att medvetandegöra och behandla olika sorters negativa känslo- eller vanemönster.

Den fria viljan finns kvar och kan utnyttjas konstruktivt för patientens personliga mål, såsom bättre hälsa. Patienten är fullt vaken och kan avsluta sessionen när som helst om så önskas.

Några olika tillstånd som kan behandlas med hypnos

 • Stress
 • Skuldkänslor
 • Sorg
 • Självförtroende
 • Prestationsångest
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnlöshet
 • Hudbesvär
 • Högt blodtryck
 • Rädslor – fobier