Laserbehandling för smärta och inflammation

När en cell är skadad förändras den elektriska potentialen och det utbyte som sker i cellmembranen. Det i sin tur begränsar närings- och syretillförseln in i cellen. Cellreparationsfasen blir då långsammare och risken ökar för bl a kronisk smärta, ärrvävnad och försämrad cirkulation med följd att risken för kroniska eller långvariga sjukdomar ökar.

Laserljus är ”koherent”, alltså samma frekvens och samma fas på alla vågor. En vanlig ljuskälla sänder ut fotoner i alla riktningar och faser över ett brett elektromagnetiskt spektrum (olika våglängder). Lasern däremot, sänder ut fotoner i fas med varandra i en smal väldefinierad och ofta polariserad ljusstråle i en enda våglängd. Laserljus kan koncentreras till en mycket liten yta och därmed bli mycket intensivt.Genom att laserljuset ökar energiproduktionen i cellen kan det reducera smärta och inflammation och främja läkning.

Santa Monica Rehabiliteringscenter använder flera laser tekniker som alla faller under benämningen låg nivå laser även kallad medicinsk laser eller kall laser.

Lasebehandlingarna främjar läkning och minskar inflammation och smärta.

Behandlingarna är smärtfria.

Intravenös laser

Vår intravenösa laser behandlar patientens blod och några behandlingsområden som svarar positivt på denna form av laserbehandling är:

 • Allergier och eksem
 • Kroniska lever- och njursjukdomar
 • Fibromyalgi
 • Reumatism
 • Högt blodtryck
 • Tinnitus
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Borrelia
 • Kronisk smärta
 • Macular degeneration
 • Polyneuropati
 • Utbrändhet
 • Sömnproblem
 • Depression
Weber Medical Intravenös laserapparat

MLS laser terapi

Snabb och effektiv smärtlindring över större behandlingsområden

Laserbehandlingen arbetar på cellnivå för att stärka immunförsvaret och öka cirkulation i blod och lymfkärl. Behandlingen förbättrar ämnesomsättningen i cellerna och stimulerar utsöndring av olika ämnen till ex. endorfiner och prostaglandiner. Behandlingen ger en anti-inflammatorisk, anti-ödemisk effekt samt en stark smärtstillande effekt.

Behandlingen är smärtfri och tar 5–20 minuter.

Några behandlingsområden som svarar positivt på denna form av laserbehandling är:

 • Reducerad ärrvävnad
 • Antiinflammatorisk effekt
 • Kronisk smärta
 • Förbättrad sårläkning
 • Stimulerar immunförsvar
 • Förbättrade nervfunktioner
Laserbehandling med Ilga
Behandling med M6 Robot MLS laser