Ljusterapi

Årstidsrelaterad depression drabbar många som då upplever nedstämdhet, håglöshet och koncentrationssvårigheter. I samband med dessa problem är det också vanligt med ökat sug efter sötsaker och kolhydrater med viktökning som följd.

Två kvinnor som samspråkar under ljusterapin

Ljusterapi påverkar tallkottkörteln i hjärnan positivt, därmed ökar vitaliteten och depressioner lindras genom att melatonin utsöndringen normaliseras och blodcirkulationen i vissa delar av hjärnan förbättras. Ljusbehandling påverkar vår dygnsrytm vilken är kopplad till viktiga biologiska processer: vila, aktivitet, sömn samt vakenhet.

Ljusterapi är en erkänd metod för att motverka årstidsrelaterad depression. Behandlingen sker i ett speciellt rum utrustat med lysrör med s.k. bredspektrumljus för ett hälsosamt vitt ljus. Antal behandlingar varierar men positiv effekt kan uppnås redan efter 4–5 dagars behandling à 2 timmar. Man kan även behandla i förebyggande syfte.