Magnetterapi

Magnetterapi påverkar genomsläppligheten i cellmembranen. Cellerna får en förbättrad tillförsel av syre och näring samt snabbare borttransportering av slaggprodukter. Terapin stimulerar också vävnadernas återbildning och tillväxt.

Professor Olov Lindahl skrev bl. a.: "Alla celler i biologiska organismer omges av en cellvägg och cellen är för sin näringsomsättning beroende av att näring kan passera in genom cellmembranen liksom att slaggprodukter kan passera ut." Vid störningar i cellväggens genomsläpplighet försvåras dessa processer. Genom att magnetfält förbättrar passagen genom cellmembranen, erbjuds en generell förklaring till effekten av dessa fält". Professor Lindahl menade även att forskning "utan varje tvekan visar att magnetfält har en klar effekt på en rad biologiska fenomen hos människor, djur, växter, cellodlingar och mikroorganismer".

Vår magnetbänk kommer från Ivan Troeng, svensk ingenjör, fysiker och forskare. En pionjär med lång erfarenhet som arbetat med att utveckla magnetterapi sedan 1950-talet. Bänken på Santa Monica Rehabiliteringscenter har en styrka på 200 Gauss. Behandlingen pågår i ca 15–30 min.

PAPIMI (Ion Magnetic Induction System) utvecklades av professor Pappas. Den fungerar genom att man behandlar kroppen med högintensiva magnetimpulser. De magnetiska ”nanopulserna” påverkar cellernas transmembranpotential eftersom cellernas vägg släpper ioner lättare. Det hjälper till att minska inflammation och smärta, har antioksidativa effekter, förbättrar prestation och hjälper vid idrottskador. Behandlingen är smärtfri och tar cirka 10 min. Den kan utföras 2–3 ggr per vecka.

Kvinna får behandling i magnetbänken