Träning med Easyline, Body Vibe, Slender You och Fitness World

På Santa Monica har du tillgång till en enklare träningslokal med Easyline gym, rygghälsobänk, löpband, motionscyklar, cross trainer, Slender You-rörelsebänkar och Body Vibe. Vi tillhandahåller också vanliga cyklar för utlåning.

Easyline Gym är en populär gymutrustning som är mycket enkel att använda. Inga vikter behöver ställas in, det är bara att sätta igång. Ju snabbare man tränar desto tyngre blir det och ju långsammare man tränar desto lättare är det! Vårt gym används nästan enbart av våra patienter varför det finns möjlighet att träna helt ensam om du vill.

Slender You rörelsebänkarna är till för dig som inte klarar av att träna på vanligt sätt. Du ligger på bänkarna och bänken tränar åt dig! Dessa används endast i samråd med personal.

Fitness World

Vi använder oss av både infraröd bastustuga och infraröd bastutält, där man sitter på en stol inne i bastutältet med huvudet utanför. Bastun värms upp av infraröd värme som tränger djupare in i vävnaderna och skapar på så sätt effektivare svettning. Även de som normalt sätt inte svettas brukar äntligen svettas rejält!

All patienter som vistas på Santa Monica Rehab får tillgäng till en stor och professionell träningslokal som finns i samma byggnad: http://falkoping.fitnessworld.cc/

gymmet Fitness World som ligger i samma hus som Santa Monica