Tungmetallavgiftning

Tungmetaller är toxiska för människan. De fungerar som fria radikaler och tvingar viktiga mineraler ur kroppen. Kadmium dränerar till exempel ut zink och bly kan dränera ut zink och kalcium. Även viktiga enzymer förstörs av tungmetaller. Dessa skador blir mindre om kroppen har en god näringsstatus. Ett vanligt symtom vid tungmetallbelastning är kronisk trötthet men listan på symptom är lång.

Vi utsätts dagligen för kvicksilver och andra tungmetaller via mat som tex. feta fiskar, luftnedfall, toxiska substanser i vatten från reningsverk. Vi får också i oss hälsoskadliga toxiner via elektronik, kläder och leksaker.

Amalgamfyllningar innehåller kvicksilver som läcker ut i slemhinnor och inandningsluft. Kroppen kan ha svårt att hantera en avgiftning om man samtidigt har läckage av kvicksilver från tänderna.

Vid en tungmetallsavgiftning måste kroppens utrensningsorgan först förberedas. Vi använder produkter baserade på extrakt från örter som rensar njurar, lever och tarm. Det är viktigt att stödja kroppens utrensningsorgan för att själva avgiftningen inte ska bli alltför belastande. Samtidigt använder vi oss av vitaminer, mineraler, antioxidanter m.m. för att stärka kroppen. En utrensningskur varar i 3 månader upp till 1 år, beroende på kroppens kondition.