Upp
Holistiskt rehabiliteringscenter

Välkommen till Santa Monica – ett holistiskt rehabiliteringscenter

Vårt holistiska synsätt innebär att vi ser varje människa som en helhet där de olika funktionerna i kroppen står i samspel med och är beroende av varandra. Baserat på väl beprövad erfarenhet samt moderna vetenskapliga rön har vi utformat våra behandlingsprogram med syftet att stimulera och återbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

Att förstå innebörden av kost, miljö, motion, stress och mental hälsa är viktigt. Samtliga av dessa komponenter tar vi hänsyn till när vi utformar våra holistiska behandlingsprogram.

Vår inriktning är att med integrativmedicinska metoder bygga upp kroppen samt stärka individens egna läkningsmekanismer såväl förebyggande som vid eller efter sjukdom. Vi ser till kost, motion, näringsbrister, miljö-, livsstils- och stressfaktorer.

Sund livsstil och komplementärmedicin

Integrativmedicin innebär att man kombinerar standard behandling inom sjukvården med mest effektiva och säkra behandlingar inom alternativ medicin fyller för att förstärka effekten av standard behandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

Vår livsstil är en stor orsaksfaktor till många av de sjukdomar som vi idag riskerar att drabbas av som tex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt, ledvärk, prostatabesvär, mag- och tarmbesvär, smärta och utbrändhet. Därför är just livsstilsförändring grunden till all behandling men många gånger är det inte tillräckligt.

Komplementärmedicin fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standard behandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

Vår filosofi bygger på att kroppen har egna resurser för att själv rena sig från gifter och slaggprodukter samt för att reparera skador och motarbeta angrepp från bakterier och virus etc. Våra behandlingar syftar till att stimulera och stödja kroppens naturliga läkningsprocess samt vägleda varje patient till avspänning och sundare livsföring.

Vår läkare Ilga med patient på Santa Monica

Läkarkonsultation

Du är välkommen att höra av dig till oss för personlig information och rådgivning.

Boka tid för rådgivning
Professor Per-Arne Öckerman

Utökad läkarkapacitet

Professor Per-Arne Öckerman har ett par dagar i månaden förlagt sin integrativmedicinska läkarmottagning till Santa Monica rehabcenter.

Läs mer om professor Öckerman
Intravenös laser - nyhet på Santa Monica

Vi erbjuder behandlingar med intravenös laser

Läs mer här
vår nyttiga mat

Mat

Maten hos oss är en viktig del av behandlingen och den är lika näringsrik som god. Våra välsmakande måltider är sammansatta i samråd med vår läkare och tillreds av vår kunniga kökspersonal.

Vi använder närodlade och ekologiska råvaror i möjligaste mån. I vår ljusa matsal blir de gemensamma måltiderna något att se fram emot.